Osnivanje vježbeničke banke MONETA DD

Broj 1, ožujak, 2014.

Promatrajući rad učenika u vježbeničkim tvrtkama, vidljivo je bilo da vježbeničke tvrtke egzistiraju na realnim temeljima. Simulacija rada stvarne tvrtke kroz vježbeničku tvrtku dovedena je do zavidne razine i u suradnji s vježbeničkim tvrtkama iz škola iz okruženja i Središnjim uredom vježbeničke tvrtki posluju  te ostvaruju zacrtane poslovne ciljeve.

Vježbeničke tvrtke su dio fiktivnog gospodarstva u okviru Središnjeg ureda vježbeničkih tvrtki koji daje podršku u radu tvrtkama u smislu pružanja usluga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, porezne uprave, platnog prometa, Sudskog registra. Cijela ideja o vježbeničkim tvrtkama ostaje nedorečena ako se u taj kružni tijek fiktivnog gospodarstva ne uključi i bankarska institucija kao posrednik u poslovanju vježbeničkih tvrtki.

U rujnu 2011. s uvođenjem novog nastavnog plana i programa za zanimanje ekonomist, s čijom primjenom vježbeničke tvrtke postaju obvezni predmet, kao i uvođenje predmeta Bankarstvo i osiguranje u trećim i četvrtim razredima, javila se potreba za osnivanjem vježbeničke banke.

U suradnji sa Zagrebačkom bankom u listopadu 2011.g. započeto je osnivanje vježbeničke banke. Učenici trećeg a razreda sudjelovali su u osnivanju banke, uz pomoć voditeljice vježbeničke banke te regionalnog direktora Zagrebačke banke g. Tomislava Tolnaja.

Učenici su banku nazvali VB Moneta d.d. Banka je organizacijski ustrojena u četiri odjela.

Odjel za poslovanje s pravnim osobama obavlja poslove otvaranja i vođenja žiro-računa za tvrtke, kreiranje i odobravanje dugoročnih i kratkoročnih kreditnih linija, analiza boniteta tvrtki, itd. Odjel za poslovanje s fizičkim osobama obavlja poslove otvaranja i vođenja tekućih računa za fizičke osobe, odnosno zaposlenike tvrtke, kreiranje programa štednje za fizičke osobe, kreiranje i odobravanje dugoročnih i kratkoročnih kreditnih linija za fizičke osobe.

Odjel marketinga i pravnih poslova obavlja poslove vezane uz istraživanje prodajnog tržišta, analizu konkurencije, kreiranje vizualnog identiteta banke, organizaciju i poslove pripreme banke za sajmove vježbeničkih tvrtki, ali i sve poslove vezane uz pravni aspekt poslovanja banke, kreiranje i izradu svih vrsta ugovora za poslovanje s pravnim i fizičkim osobama, kreiranje ugovora o radu za zaposlenika, definiranje općih i posebnih uvjeta poslovanja banke i sl.

Odjel podrške je zadužen za suradnju s ostalim odjelima, nabavu sredstava za rad banke, analizu rizika, odnosno definiranje kriterija za procjenu kreditne sposobnosti pravnih i fizičkih osoba, definiranje prodajnih planova, planiranje proračuna za marketinške aktivnosti i briga o likvidnosti banke.

VB Moneta d.d. aktivno sudjeluje već drugu godinu na  Međužupanijskom sajmu vježbeničkih tvrtki. Ove godine VB Moneta je imala aktivnu ulogu na sajmu u smislu da je pružala podršku u poslovanju vježbeničkim tvrtkama. Tvrtke su preko žiro-računa, kojega imaju kod Banke, mogle odmah izvršiti plaćanja, kao i njihovi zaposlenici koji su bili u ulozi kupaca. Na taj način je omogućeno da se po završetku sajma znao ostvareni promet na sajmu.

VB Moneta prva je fiktivna banka takve vrste u hrvatskim školama. Uz nesebičan rad učenika škole, voditeljice vježbeničke banke i podrške Zagrebačke banke postavljeni su temelji da bankarsko poslovanje preraste teorijske spoznaje u školama i postane bankarski praktikum u kojem će učenici stjecati temeljne kompetencije za rad u bankarskom sektoru.

Biljana Ilkoski, dipl. oec.

Ovaj unos je objavljen u Uncategorized. Bookmarkirajte stalnu vezu.